Sdílet na

G+

Hodnocení

Prague Pride 2011

Prague Pride 2011

Akce KČT Queer pro Prague Pride 2011. Podporujeme Prague Pride našimi dvěmi krátkými pochody Prahou v rámci duhového týdne.

Program pro Prague Pride 2011

AKCE BYLA PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENA. EVENT WAS CANCELED FOR LACK OF INTEREST.

Čtvrtek 11.8.2011

Z Houslí přes Šárku na Bílou horu – dopoledne

 • 15 km
 • Místo srazu: Lysolaje, BUS (doprava z Dejvické)
 • Cíl: Bílá hora

Z Břevnova přes Hvězdu na Petřín – v podvečer

 • 9 km
 • Místo srazu: Břevnovský klášter (Zastávka tramvaje)
 • Cíl: Petřín

Turistické pochody Prahou s průvodcem

Kvůli omezené kapacitě 50 lidí na jednu akci pořádáme v průběhu dne dva pochody. Minimální počet účastníků pro konání akce jsou 4 lidé na jednu akci. Z tohoto důvodu vás také žádáme o povinnou registraci na webu. Trasy vedou po turisticky atraktivních místech, přírodou v Praze a po pamětihodnostech. Nejedná se o pochod hrdosti, ale o turistickou procházku. Proto zavádíme následující podmínky:

 • Účast je bezplatná.
 • Účastnící jdou poklidně a bez transparentů.
 • Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Každý se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel nezajišťuje pojištění.
 • Akce je nekuřácká – povede lesem, kde je zákaz kouření.
 • Alkohol je na akci zakázán.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z akce při nesplnění podmínek.
 • Trasa vede místy náročnějším terénem, délky tras jsou 9 a 15 km. Zvažte proto své schopnosti, oblečení i obutí.
 • Přihlášeným účastníkům bude čas startu (srazu) upřesněn e-mailem.

Program for Prague Pride 2011 - ENGLISH

AKCE BYLA PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENA. EVENT WAS CANCELED FOR LACK OF INTEREST.

Thursday, August 11th 2011

From Housle through Šárka to Bílá hora – morning

 • 15 km
 • Lysolaje, BUS (transport from Dejvická station)
 • Finish: Bílá hora

From Břevnov through Hvězda to Petřín – in the evening

 • 9 km
 • Břevnovský klášter (TRAM station)
 • Finish: Petřín

Tourist walk through Prague with a guide

We organize two events in one day because both events have a limited capacity. Minimum number of participants for the event are 4 people per event. This is the reason why online registration is required. Routes lead through tourist attractive locations and through beautiful nature in Prague. This is not a pride march, only a tourist walk. Therefor, we have following conditions:

 • Attendance is free of charge.
 • Participants have to go piecefully and without any transparents.
 • Participants must respect traffic rules.
 • Participants is going at their own risk and responsibility. The organizer does not provide any insurance.
 • These events are non-smoking. Routes lead through a forest where smoking is not allowed.
 • Alcohol is not allowed at these events.
 • The organizer reserves the right to exclude a participant from the event for non-compliance.
 • There is sometimes difficult terrain, routes are 9 and 15 km lenght. Consider your abilities, clothing and footwear.
 • Registered participants will recieve detailed information about the start (meeting point) via e-mail.

Trasa 9 km

Odpolední pochod - pouze pro přihlášené účastníky, kterým účast e-mailem potvrdíme. V e-mailu bude také přesné místo startu a čas.

AKCE BYLA PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENA
Břevnovský klášter, Hvězda, Landronka, Petřín

Start 17:00
Břevnovský klášter - Zastávka tramvaje

Cíl 20:00
Petřín

Trasa 15 km

Dopolední pochod - pouze pro přihlášené účastníky, kterým účast e-mailem potvrdíme. V e-mailu bude také přesné místo startu a čas.

AKCE BYLA PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENA

Lysolaje, Housle, Divoká Šárka, Bílá hora

Start 11:00
Lysolaje - BUS (doprava z Dejvické)

Cíl 14:00
Bílá Hora