Sdílet na

Hodnocení

Vinařice

Vinařice

Březnový komunitní výlet na Kladensko.

Tam pojedeme autobusem 324 ze Zličína ze stanoviště 4 v 10:00 do Smečna (11:02). Sraz tedy přímo na zastávce, přijďte včas, autobus nečeká. Pojedeme do 4. tarifního pásma PID, jízdenku za 40 Kč si zakoupí každý individuálně u řidiče, nebo dopředu v aplikaci PID Lítačka, či v jízdenkovém automatu. Zpět bude naše jízda o jedno tarifní pásmo a 10 Kč kratší.

Trasa 13 km

Ve Směčně se v krátkosti podíváme na zámek (nepřístupný, dnes jako domov pro osoby se zdravotním postižením) a půjdeme po modré do Svinařova. Zde bez značky pokračujeme podíl Svinařovského potoka a přijdeme do Třebichovic. Z nich lehce stoupáme na Vinařickou horu, prohlédneme si bývalý kamenolom Vinařice a sestoupíme do stejnojmenné obce. Dále pokračujeme po žluté turistické značce okolo bývalého dolu Mayrau a věžnice Vinařice na okraj Švermova. Neznačnou lesní cestou půjdeme přímo k bývalému lomu Engerth a už jsme v Kladně - Ostrovci. Vystoupáme poslední převýšení do Kladna, kde je cíl dnešního výletu.

Mapa trasy

Plánovaná: mapy.cz/s/movejecene

Start 11:02
Smečno

Cíl 15:00
Kladno