Kontakt

Klub českých turistů, odbor Queer Praha
Pod Pramenem 4

14000 Praha 4

e-mail: queer@kct.cz
IČ: 72022027, DIČ: CZ72022027
Registrace ÚOOÚ: 00040273
Bankovní spojení: 2700038471/2010

Odbor je zapsán jako pobočný spolek u spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 29461.

Právní osobnost pobočného spolku dle NOZ vznikla registrací u Klubu českých turistů ze dne 11. 8. 2016.

Výbor odboru

Předseda

Ing. Jan Čermák
Pod Pramenem 1504/4
140 00 Praha 4

e-mail: jan.cermak@kct.cz

Místopředseda

Bc. Tomáš Čerevka
Pod Pramenem 1504/4
140 00 Praha 4

e-mail: toma.cerevka@kct.cz

Odkazy