Kontakt

Klub českých turistů, odbor Queer Praha
Blattného 2318/4
Praha 13
158 00

e-mail: queer@kct.cz
IČ: 72022027, DIČ: CZ72022027
Registrace ÚOOÚ: 00040273
Bankovní spojení: 2700038471/2010

Odbor je zapsán jako pobočný spolek u spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 29461.

Právní osobnost pobočného spolku dle NOZ vznikla registrací u Klubu českých turistů ze dne 11. 8. 2016.

Výbor odboru

Předseda
Ing. Jan Čermák
e-mail: jan.cermak@kct.cz

Místopředseda
Bc. Tomáš Čerevka
e-mail: tomas.cerevka@kct.cz

Odkazy