Turistické značení

Značení nových tras a obnova stávajících je jedním z poslání Klubu českých turistů již od roku 1889. Lyžařské trasy a cyklotrasy značíme ovšem až od roku 1997. Vytvořená síť pěších značených tras je přitom svoji hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky, hodnocena jako nejlepší v Evropě.

Všechny vyznačené trasy najdete zakresleny v turistických mapách edice KČT.

Dne 9. listopadu 2007 byl Klubu českých turistů udělen úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU v Alicante certifikát pro průmyslový vzor turistického značení. Všechny prvky turistického značení podléhají ochraně na území všech států EU.

Klub českých turistů vydal webovou aplikaci s možností vyhledávání značených tras a vytvořil web pro hlášení závad na turisticky značených trasách. Turistické značky jsou rozepsány podrobněji na stránkách ústředí.

Značky

Klub používá pro systém značení jednotný vzor pásových značek - 3 pruhy s rozměrem 10x10 cm. Cykloznačení má rozměr 15x15 cm a vyznačuje se žlutými upozorňovacími pásy.

Souběh cyklo a pěších značek v Brdských lesích

Odbočka k jinému významnému objektuOdbočka na hrad/ke zříceniněOdbočka k vyhlídceKoncová značka se směrovkamiZačátek tras se nachází různě dle lokality. V malých obcích vede značka většinou od stanice hromadné dopravy, ve větších městech prochází centrem a ve velkoměstech najdeme začátky většinou na okraji města - u stanic hromadné dopravy (metra, tramvaje). Místo, kde značka začíná/končí je označeno čtvercovou koncovou značkou.

Na konečných/významných průchozích místech nalezneme také směrovky, tzv. TIM (turistické informační místo). Ty mají maximálně 3 řádky textu - označují směry, kde co nejvýše je nejblížší TIM a jako poslední místo je uvedeno místo, kde trasa končí, či kde je významný průchozí bod nebo hranice kraje. Toto ovšem neplatí u cyklotras, které mají jen dva řádky textu  první řádek označuje vzdálenější TIM. TIMy by měly být v maximální vzdálenosti 4 km od sebe, jednotlivé značky maximálně 250 metrů. Značky v terénu jsou vždy dvě po sobě - naváděcí a potvrzovací. Značky v protijdoucích směrech nekreslíme na stejný objekt, pokud to není nezbytně nutné.

V případě, že trasa uhýbá z cesty na cestu nižší kategorie, nebo je zde neznatelné rozcestí, používají se šipky. Šipka je umístěna vždy před rozcestím a slouží jako naváděcí značka.

Kvůli možnému křížení tras používáme čtyři barvy. Ty se řídí dle priority trasy. Vodící barvy jsou: červenámodrázelená a žlutá, kde červená se většině případů používá pro páteřní trasy, naopak žlutá pro spojovací trasy. U cyklotras a lyžařských tras je žlutá vodící barva nahrazena bílou. Kromě pásových značek máme též tzv. významové odbočky. Ke zřícenině (ve tvaru písmene L), k pramenu (U), na vyhlídku (trojúhelník) a jiná významová odbočka.

Značkaři

Čerstvě obnovená značka v BrdechZnačkařské náčiníSystém značení by nemohl existovat bez značkařů z řad členů KČT. Celou agendu značení zajišťuje rada značení KČT. V našem odboru KČT Queer je hned několik značkařů, kteří značení tras zajišťují. Chcete-li rozšířit řady značkařů, není nic jednoduššího než se ozvat přímo na osoby z rady značení. Značkařem se stane ten, kdo v doprovodu vedoucího či instruktora značení provede vyznačkování/obnovu značené trasy v délce minimálně 10 km. Tím získá kvalifikaci zaškoleného značkaře, která ovšem neumožňuje samostatné značkování v terénu. Pokud by sám chtěl vést skupinu značkařů, může v příštím roce od roku, kdy se stal zaškoleným značkařem, absolvovat školení a po úspěšně složených zkouškách se stát vedoucím značkařem. Školení je plně hrazeno z rozpočtu KČT a je dvouvíkendové. Značkař je metodickým pracovníkem Klubu a vztahuje se na něj pojištění z rámcové smlouvy. Pojištění sjednává ústředí hromadně pro všechny metodické pracovníky.

Vyznačkováno značkaři KČT Queer

Celkem jsme vyznačili 188,5 km na 16 trasách za 9 let.

 • 2010 ČTZ: Vrané nad Vltavou - Nová Březová - Oleško - Libřice - Davle, žst., Pikovice, most (12 km). Mapa KČT: 36, 37, 38, 40.Mapa vyznačené trasy z roku 2010, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2010 ČTZ: Hotel René, rozc. - Psáry - Horní Jirčany - Osnice - Průhonice, hájovna (14,5 km). Mapa KČT: 36, 37.
  Mapa vyznačené trasy z roku 2010, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2012 ČTZ: Vinoř - Jenštejn - Cvrčovice - Brázdim ( - odbočka na Kuchyňku) - Veleň - Miškovice (14 km). Mapa KČT: 9, 16, 37.
  Mapa vyznačené trasy z roku 2012, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2012 MTZ: U Šraňku - Řevnice - Baba - Jezírko - Halouny (11 km). Mapa KČT: 38.
  Mapa MTZ vyznačené trasy z roku 2012, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2013 ČTZ: Dolní Jirčany - Psáry - Hotel René - Chotouňský dvůr - Chotouňský areál - Pod Drnkou - Borek u potoka (10 km). Mapy KČT: 36, 37, 38 a 40.
  Mapa se znázorněným vyznačeným úsekem ČTZ Dolní Jirčany - Borek, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2013 MTZ: Všenory, žst. - Jíloviště - U Nádrže - Trnová - Měchenice, žst. (8,5 km). Mapy KČT: 36, 37, 38 a 40.
  Mapa se znázorněným vyznačeným úsekem MTZ Všenory - Měchenice, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2013 ŽTZ: Svatý Václav - Pařeziny - Sojovice - Podbrahy (7,5 km). Mapa KČT: 16.
  Mapa se znázorněným vyznačeným úsekem ŽTZ Svatý Václav - Podbrahy, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2014 ŽTZ: Chocerady - Kaliště - Ondřejov - Třemblat - Vlčí halíř - Mnichovice (16 km). Mapa KČT: 37.
  Mapa vyznačené trasy v roce 2014, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2015 ŽTZ: Jílové u Prahy - Bohuliby - Třeštibok - Petrov - Chlomek - Davle (11 km). Mapy KČT: 37, 38 a 40.
  Mapa ŽTZ vyznačené trasy z roku 2015, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2015 ZTZ: Čelákovice - Sedlčánky - Přerov nad Labem - Tři Chaloupky - Litol (10,5 km). Mapy KČT: 17 a 37.
  Mapa ZTZ vyznačené trasy z roku 2015, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2016 ŽTZ: Jesenice - Rozcestí v údolí Botiče - Olešky - Radějovice - Čenětice - Ovčáry - Radimovice - Velké Popovice (11 km). Mapy KČT: 36 a 37.
  Mapa ŽTZ vyznačené trasy z roku 2016, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2016 ČTZ: Husinec - Řež - Na Dole - Doláky - Chvaěruby - Kralupy nad Vltavou (13 km). Mapy KČT: 9 a 16.
  Mapa ČTZ vyznačené trasy z roku 2016, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2017 MTZ: Borek - Horní Požáry - Panská skála - Dolní Požáry - Týnec nad Sázavou (12 km). Mapa KČT: 40.
  Mapa ŽTZ vyznačené trasy z roku 2016, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2018 ZTZ: Oplany - Hradec - Pod Černými Voděrady - Zvánovický potok - Svojetice-Na Vyhlídce - Jedlice - Tehov - Říčany-Olivovna - Říčany-Na Rychtě (20 km). Mapa KČT: 37.
  Mapa ŽTZ vyznačené trasy z roku 2018, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2019 ČTZ: Babice - Janovický les - Strašín - Údolí Rokytky - Říčany-Strašínská - Říčany-žst. (6,5 km). Mapa KČT: 37.
  Mapa ČTZ vyznačené trasy z roku 2019, mapový podklad OpenStreetMap
 • 2019 MTZ: Brandýs nad Labem-zámek - Královice - Lázně Toušeň - Čelákovice-lávka - Čelákovice-chaty - Káraný (11 km). Mapa KČT: 37.
  Mapa MTZ vyznačené trasy z roku 2019, mapový podklad OpenStreetMap

Mapový podklad: © Přispěvatelé OpenStreetMap.

Videa o značení

Prohlédněte si videa o turistickém značení na Youtube kanálu oblasti KČT Praha.

Youtube playlist KČT Praha o turistickém značení

Odkazy na další reportáže jsou na ústředním webu KČT.